Тести для ЗНО

Тести ЗНО - Українська мова та література  Українська мова та література

Тести ЗНО - Математика  Математика

Тести ЗНО - Хімія  Хімія

Завантажити

Хіти продаж

Розсилка новин

 • Самостійні та контрольні роботи з математики. 6 клас

 • Видавництво : Підручники та Посібники
 • Автор(и) : Вихор С.
 • ISBN : 978-966-07-0891-4
 • 2009 рік, 128 стр., А5, обкладинка м'яка, 30 шт. в пачці
 • Ціна : 10.00 грн.
 • Додати у замовлення
 • Анотація
  Навчально-методичний посібник призначений для поточного і тематичного контролю навчальних досягнень учнів. Для вчителів та учнів 6 класів.
 • Передмова
  Пропонований навчально-методичний посібник призначений для поточного та тематичного контролю навчальних досягнень учнів, які вивчають математику за підручником Г. Янченко, В. Кравчук. Математика. 6 клас. — Тернопіль: Підручники і посібники, 2006. До кожного параграфа підручника запропоновано поточну самостійну та контрольну роботу. Самостійні роботи подані у п'яти варіантах, рівень складності завдань зростає від першого завдання до останнього. Самостійна робота охоплює частину матеріалу теми та розрахована на 20-25 хв. Контрольні роботи, які охоплюють матеріал параграфа, сплановані аналогічно до самостійних робіт. Для тематичного контролю навчальних досягнень учнів запропоновано завдання у 5 варіантах чотирьох рівнів складності: початко¬вий (1-3 бали, 6 завдань), середній (4-6 балів, 5 завдань), достатній (7-9 балів, 5 завдань), високий (10-12 балів, 5 завдань). Завдання початкового рівня подано у вигляді тестів. Кожна робота містить 6 завдань, кожне з яких може оцінюватися по 0,5 бала. На початковому рівні завдання складені так, щоб учень міг упізнати математичний об'єкт, виконати одну арифметичну дію, прочитати та записати число. Завдання середнього рівня дозволяють перевірити вміння учнів розв'язувати вправи за відомими алгоритмами, дотримуючи правил виконання математичних дій. Завдання достатнього рівня укладено так, щоб учні могли застосовувати математичні знання у знайомих ситуаціях. Вони містять по дві текстові задачі, кожну з яких потрібно розв'язати з поясненням. Завдання високого рівня розраховані на використання набутих знань у незнайомих, нетипових ситуаціях. Серед вправ є чимало задач практичного змісту, вони є ускладненими варіантами задач достатнього рівня.
 • Зміст
  Самостійна робота №1. Дільники натурального числа. Ознаки подільності на 2, 5,10 та 9, 3
  Самостійна робота №2. Розкладання натуральних чисел на множники. Найбільший спільний дільник
  Контрольна робота №1. Подільність чисел
  Самостійна робота №3. Основна властивість дробу. Застосування ос¬новної властивості дробу
  Контрольна робота №2. Додавання і віднімання дробів з різними знаменниками
  Самостійна робота №4. Множення звичайних дробів
  Самостійна робота №5. Множення і ділення звичайних дробів
  Самостійна робота №6. Перетворення звичайних дробів у десяткові.
  Вправи на всі дії зі звичайними дробами
  Контрольна робота №3. Звичайні дроби. Текстові задачі
  Самостійна робота №7. Основна властивість відношення. Імовірність
  випадкової події
  Самостійна робота №8. Пропорція. Пряма пропорційна залежність
  Контрольна робота №4. Відношення і пропорції. Відсоткові розрахунки
  Самостійна робота №9. Довжина кола. Площа круга
  Контрольна робота №5. Відношення і пропорції. Стовпчасті та кругові діаграми
  Самостійна робота №10. Координатна пряма. Раціональні числа
  Самостійна робота №11. Координатна пряма. Раціональні числа
  Самостійна робота №12. Додавання чисел з різними знаками. Додавання від'ємних чисел
  Самостійна робота №13. Віднімання раціональних чисел
  Контрольна робота №6. Додавання і віднімання раціональних чисел. Розкриття дужок
  Самостійна робота №14. Множення раціональних чисел. Властивості множення
  Контрольна робота №8. Розв'язування рівнянь. Розв'язування задач за допомогою рівнянь
  Самостійна робота №15. Паралельні та перпендикулярні прямі. Координатна площина
  Контрольна робота №9. Раціональні числа та дії над ними
  Контрольна робота №10. Підсумкова атестація
 • Розділ Середня школа :: Математика :: 5-6 класи. Математика :: 6 клас. Математика
 • Повертутися назад

Новинки

Козак В.
2014 рік, 144 стр., В5, обкладинка тверда
90.00 грн.
Жаркова І., Мечник Л.
2014 рік, 80 стр., В5, обкладинка картон
12.00 грн.
Жаркова І., Мечник Л.
2014 рік, 80 стр., В5, обкладинка картон
12.00 грн.
 
 
Зателефонувати до відділу збуту Зателефонувати до відділу збуту Зателефонувати до відділу збуту Написати до відділу збуту Зателефонувати до відділу книга поштою Зателефонувати до відділу книга поштою Написати до відділу книга поштою Зателефонувати до відділу поліграфічних послуг Написати до відділу поліграфічних послуг Зателефонувати до редакційного відділу Написати до редакційного відділу