Тести для ЗНО

Тести ЗНО - Українська мова та література  Українська мова та література

Тести ЗНО - Математика  Математика

Тести ЗНО - Хімія  Хімія

Завантажити

Хіти продаж

Розсилка новин

 • Самостійні і контрольні роботи з алгебри. 7 клас. (До підручника Г. Янченко)

 • Видавництво : Підручники та Посібники
 • Автор(и) : Вихор С.
 • ISBN : 978-966-07-1008-5
 • 2009 рік, 112 стр., А5, обкладинка м'яка, 60 шт. в пачці
 • Ціна : 11.00 грн.
 • Додати у замовлення
 • Анотація
  Навчально-методичний посібник призначений для поточного і тематичного контролю навчальних досягнень учнів. Посібник відповідає чинній програмі з математики та орієнтований на підручник В. Кравчук, Г.Янченко, «Алгебра: Підручник для 7 класу». — Тернопіль: Підручники і посібники. Для вчителів та учнів 7 класів.
 • Передмова
  Пропонований навчальний посібник містить матеріал для 7-ми тематичних оцінювань учнів та 4-х самостійних робіт, призначених для контролю знань учнів на основі 4-рівневої 12-бальної системи оцінювання. Посібник відповідає чинній програмі з математики та орієнтований на підручник В. Кравчук, Г. Янченко, «Алгебра: Підручник для 7 класу». — Тернопіль: Підручники і посібники. Матеріал для тематичного контролю навчальних досягнень складено до кожного параграфа підручника. Більші за обсягом параграфи, окрім тематичного оцінювання, містять самостійні роботи. Завдання подані у п'яти варіантах, до того ж рівень складності завдань зростає від першого завдання до останнього. Для тематичного оцінювання навчальних досягнень учнів пропонуються завдання чотирьох рівнів складності: початковий (1-3 бали), середній (4-6 балів), достатній (7-9 балів) та високий (10-12 балів). Завдання початкового рівня подано у вигляді тестів. Початковий рівень містить 6 завдань, кожне з яких оцінюється 0,5 бала. На початковому рівні завдання складені таким чином, щоб учень міг розпізнати один з кількох запропонованих математичних об'єктів, виконати однокрокові дії з числами, прочитати та записати цілий вираз, зіставити дані з вказаною математичною моделлю найпростішої текстової задачі. Завдання середнього рівня складено таким чином, щоб учитель міг перевірити вміння учнів виконувати навчальні завдання за зразком, застосовувати відомі алгоритми при розв'язуванні вправ. Завдання достатнього рівня укладено так, щоб учень міг застосовувати вивчений матеріал у стандартних ситуаціях, виявити вміння узагальнювати та систематизувати матеріал, самостійно визначити раціональний спосіб виконання навчального завдання. Завдання високого рівня розраховані на використання набутих знань у нетипових ситуаціях. Виконуючи завдання цього рівня, учні повинні виявляти творчий підхід до розв'язування вправ, висувати логічні та достатньо обгрунтовані судження. Серед завдань високого рівня одне позначене зірочкою. На думку автора, воно є найважчим для виконання. Бажаємо успіху!
 • Зміст
  Передмова
  Діагностична контрольна робота (за матеріалом 6 класу)
  Тематичне оцінювання №1. Лінійні рівняння з однією змінною
  Самостійна робота №1. Цілі вирази. Тотожності. Доведення
  тотожностей.
  Тематичне оцінювання №2. Цілі вирази. Тотожності. Степінь з
  натуральним показником та його властивості. Одночлен та
  його стандартний вигляд
  Самостійна робота №2. Многочлен та його стандартний вигляд. Дії
  над многочленами
  Тематичне оцінювання №3. Многочлени. Дії над многочленами.
  Розкладання многочленів на множники
  Самостійна робота №3. Формули скороченого множення
  Тематичне оцінювання №4. Формули скороченого множення
  Тематичне оцінювання №5. Сума і різниця кубів двох виразів.
  Комбіновані способи розкладання многочленів на множники.
  Застосування перетворень виразів
  Тематичне оцінювання №6. Функції
  Самостійна робота №4. Розв'язування систем лінійних рівнянь з двома
  змінними.
  Тематичне оцінювання №7. Системи лінійних рівнянь із двома
  змінними. Розв'язування задач
  Підсумковий контроль навчальних досягнень
  Таблиця простих чисел (до 997)
 • Розділ Середня школа :: Математика :: 7-9 класи. Алгебра і геометрія :: 7 клас. Алгебра і геометрія
 • Повертутися назад

Новинки

Козак В.
2014 рік, 144 стр., В5, обкладинка тверда
90.00 грн.
Жаркова І., Мечник Л.
2014 рік, 80 стр., В5, обкладинка картон
12.00 грн.
Жаркова І., Мечник Л.
2014 рік, 80 стр., В5, обкладинка картон
12.00 грн.
 
 
Зателефонувати до відділу збуту Зателефонувати до відділу збуту Зателефонувати до відділу збуту Написати до відділу збуту Зателефонувати до відділу книга поштою Зателефонувати до відділу книга поштою Написати до відділу книга поштою Зателефонувати до відділу поліграфічних послуг Написати до відділу поліграфічних послуг Зателефонувати до редакційного відділу Написати до редакційного відділу