Презентації : українська мова. 2 клас. (до підручника Н. Кравцової та ін., за програмою О. Савченко)

Презентації призначені для використання на уроках української мови у 2 класі. Розроблені відповідно до підручника «Українська мова та читання. 2 клас. У 2 ч.»  (авт. Н. Кравцової та ін.) за програмою О. Савченко

Для перегляду мультимедійних презентацій використовуйте програму Microsoft PowerPoint.

Звуки і букви.
Урок 1 Звуки і букви. Звуки слова
Урок 2 Заміна, додавання, вилучення одного зі звуків так, щоб утворилося інше слово
Урок 3 Український алфавіт. Букви, які позначають голосні звуки. Вимова і правопис слова алфавіт
Урок 4 Розташування слів за алфавітом з орієнтацією на першу літеру
Урок 5 Уміння користуватися алфавітом у роботі з навчальним словником
Урок 6 Букви, які позначають голосні звуки
Урок 7 Букви, які позначають голосні звуки
Урок 8 Букви, які позначають приголосні звуки
Урок 9 Розвиток зв’язного мовлення «У бібліотеці». Складання розповіді про книгу
Урок 10 Склад. Поділ слів на склади. Дослідження мовних явищ
Урок 11 Перенос слів з рядка в рядок складами. Дослідження мовних явищ. Вимова і правопис слова вересень
Урок 12 Правила переносу слів зі збігом двох і кількох приголосних звуків. Дослідження мовних явищ
Урок 13 Правила переносу слів з літерами й, ь у середині. Дослідження мовних явищ
Урок 14 Вправи на удосконалення навичок переносу слів з рядка в рядок
Урок 15 Наголос у загальновживаних словах
Урок 16 Наголос. Вправляння у вимові слів. Вимова і правопис слова завдання
Урок 17 Розвиток зв’язного мовлення. Справжня дружба
Урок 18 Експерименти з наголосом
Урок 19 Діагностична робота
Приголосні звуки.
Урок 20 Правильна вимова звуків [г], [ґ], позначення їх буквами «ге», «ґе»
Урок 21 Правильна вимова звука [ф], позначення його буквою «еф»
Урок 22 Буква «ща». Позначення нею звукосполучення [шч]. Вимова і правопис слова Батьківщина
Урок 23 Звуки [дж], [дз], [дзʹ], позначення їх буквосполученнями «дж», «дз»
Урок 24 Перенос слів з буквосполученнями «дж», «дз»
Урок 25 Тверді та м’які приголосні звуки. Дослідження мовних явищ
Урок 26 Тверді та м’які приголосні звуки. Дослідження мовних явищ
Урок 27 Позначення м’якості приголосних звуків перед о
Урок 28 Написання слів з буквосполученням йо
Урок 29 Правила переносу слів з буквосполученнями ьо, йо
Урок 30  Закріплення знань про тверді та м’які приголосні звуки
Урок 31 Діагностична робота
Урок 32 Подовжені м’які приголосні звуки. Позначення їх на письмі двома однаковими буквами
Урок 33 Поділ на склади слів з м’якими приголосними звуками
Урок 34 Правила переносу слів з м’якими приголосними звуками
Урок 35 Урок розвитку зв’язного мовлення. Коли немає змоги подзвонити. Написання sms-повідомлення
Урок 36 Дзвінкі та глухі приголосні звуки
Урок 37 Правильна вимова дзвінких приголосних звуків у кінці складу, слова
Урок 38 Правильна вимова дзвінких приголосних звуків у кінці складу, слова. Вимова та написання сполуки будь ласка
Урок 39 Удосконалення вимови дзвінких приголосних звуків у кінці складу, слова.
Урок 40 Апостроф. Вимова і написання слова п’ятниця
Урок 41 Правила переносу слів з апострофом
Урок 42 Вправи на закріплення знань про звуки
Урок 43 Розвиток зв’язного мовлення. Складання казки «Заячі забави». Вимова і написання слова заєць
Урок 44 Діагностична робота
Слово. Значення слова.
Урок 45 Спостереження за лексичним значенням слова
Урок 46 Розвиток уявлень про те, що слово служить для назви предметів, якостей, дій, кількості
Урок 47 Тематичні групи слів
Урок 48 Добір слів для доповнення речень
Урок 49 Слова, близькі за значенням
Урок 50 Слова, протилежні за значенням
Урок 51 Багатозначні слова
Урок 52 Розвиток зв’язного мовлення. Тема «Для чого лисиці хвіст»
Урок 53 Пряме й переносне значення слів
Урок 54 Діагностична робота
Урок 55 Складання груп слів із запропонованим лексичним значенням
Урок 56 Знаходження серед слів тих, що подібні чи протилежні за значенням
Частини мови.
Урок 57 Формування уявлень про частини мови
Урок 58 Формування уявлень про частини мови. Дослідження мовних явищ
Іменник.

Урок 59 Слова, які відповідають на питання хто? що?
Урок 60 Ознайомлення з поняттям «іменники». Вимова і правопис слова ноутбук
Урок 61 Змінювання іменників за числами один — багато
Урок 62 Урок розвитку зв’язного мовлення. Тема «Тварини взимку»
Урок 63 Змінювання іменників за числами (один — багато)
Урок 64 Вживання великої букви в іменах, по батькові, прізвищах
Урок 65 Вживання великої букви у кличках тварин
Урок 66 Вживання великої букви в назвах міст, сіл, вулиць
Урок 67 Діагностична робота
Урок 68 Підсумковий урок за темою «Іменник»
Прикметник.
Урок 69 Слова, що відповідають на питання який? яка? яке? які?
Урок 70 Складання груп прикметників, які мають різне лексичне значення
Урок 71 Розвиток зв’язного мовлення. Тема «Ну що б, здавалося, слова…»
Урок 72 Зв’язок прикметників з іменниками
Урок 73 Змінювання прикметників за зразком один — багато
Урок 74 Прикметники близькі та протилежні за значенням
Урок 75 Утворення словоспол
Урок 76 Діагностична робота
Урок 77 Підсумок за темою «Прикметник»
Дієслово.
Урок 78 Слова, які називають дії предметів
Урок 79 Розвиток зв’язного мовлення.
Тема «У гості до казки»
Урок 80 Слова, які відповідають на питання що робити? що зробити? що робив? що буде робити?
Урок 81 Складання груп дієслів із певним лексичним значенням
Урок 82 Добір влучних дієслів для висловлення власних думок, виявлення почуттів тощо
Урок 83 Знаходження серед дієслів тих, які подібні чи протилежні за значенням
Урок 84 Діагностична робота
Урок 85 Підсумковий урок за темою «Дієслово»
Урок 86 Розвиток зв’язного мовлення.
Складання
сенкана «Котики»
Слова, які називають кількість предметів (числівники).
Урок 87 Розрізнення слів, які називають числа і відповідають на питання скільки?
Урок 88 Розрізнення слів, які називають числа і відповідають на питання скільки?
Урок 89 Утворення словосполучень числівників з іменниками
Урок 90 Підсумковий урок за темою «Числівник»
Урок 91 Розподіл слів на групи (за частинами мови)
Слова, які служать для зв’язку слів у реченні.
Урок 92 Роль службових слів у реченні
Урок 93 Розвиток зв’язного мовлення.
Тема «Красно дякуємо за хліб»
Урок 94 Написання службових слів окремо від інших слів. Вимова і правопис слова рюкзак
Урок 95 Службові слова, до яких не ставлять питань,
але
без яких майже неможливо побудувати речення
Урок 96 Підсумковий урок за темою «Слово»
Речення. Дослідження і конструювання речень.
Урок 97 Зміст і завершене інтонаційне оформлення речення
Урок 98 Спостереження за основними ознаками речення
Урок 99 Розвиток зв’язного мовлення. Тема «Весна наближається»
Урок 100 Зв’язок слів у реченні. Вимова і правопис слова понеділок
Урок 101 Речення, у яких є повідомлення. Спостереження за інтонацією таких речень
Урок 102 Речення, у яких є питання. Спостереження за інтонацією таких речень
Урок 103 Речення, у яких є прохання або наказ, спонукання до дії. Побудова речень
Урок 104 Розвиток зв’язного мовлення. Тема «Метрó»
Урок 105 Поширення речень за питаннями
Урок 106 Складання і запис речень за ілюстрацією
Урок 107 Діагностична робота
Урок 108 Підсумковий урок за темою «Речення»
Текст. Дослідження та складання текстів.
Урок 109 Розпізнавання тексту
Урок 110 Розпізнавання тексту. Удосконалення вмінь добирати заголовок до тексту
Урок 111 Розпізнавання тексту. Удосконалення вмінь добирати заголовок до тексту
Урок 112 Розвиток зв’язного мовлення. Написання листа
Урок 113 Особливості тексту-опису, його призначення
Урок 114 Дослідження будови тексту
Урок 115 Дослідження будови тексту
Урок 116 Діагностична робота.
Урок 117 Підсумковий урок за темою «Текст»
Урок 118 Розвиток зв’язного мовлення. Тема «Розумна тварина»
Повторення вивченого у 2 класі.
Урок 119 Повторення вивченого. Звуки і букви. Склад. Наголос
Урок 120 Слово. Значення слова. Частини мови
Урок 121 Речення. Текст
Урок 122 Підсумковий урок