Презентації : українська мова. 2 клас (за програмою О. Савченко)

Презентації призначені для використання на уроках української мови у 2 класі. Розроблені відповідно до програми за редакцією О. Савченко

Для перегляду мультимедійних презентацій використовуйте програму Microsoft PowerPoint.

Речення. Дослідження і конструювання речень.
Урок 92 Роль службових слів у реченні
Переглянути
Урок 93 Розвиток зв’язного мовлення. Тема «Красно дякуємо за хліб»
Переглянути
Урок 94 Написання службових слів окремо від інших слів. Вимова і правопис слова рюкзак
Переглянути
Урок 95 Службові слова, до яких не ставлять питань, 
але 
без яких майже неможливо побудувати речення
Переглянути
Урок 96 Підсумковий урок за темою «Слово»
Переглянути
Слова, які служать для зв’язку слів у реченні.
Урок 97 Зміст і завершене інтонаційне оформлення речення
Переглянути
Урок 98 Спостереження за основними ознаками речення
Переглянути
Урок 99 Розвиток зв’язного мовлення. Тема «Весна наближається»
Переглянути
Урок 100 Зв’язок слів у реченні. Вимова і правопис слова понеділок
Переглянути
Урок 101 Речення, у яких є повідомлення. Спостереження за інтонацією таких речень
Переглянути
Урок 102 Речення, у яких є питання. Спостереження за інтонацією таких речень
Переглянути
Урок 103 Речення, у яких є прохання або наказ, спонукання до дії. Побудова речень
Переглянути
Урок 104 Розвиток зв’язного мовлення. Тема «Метрó»
Переглянути
Урок 105 Поширення речень за питаннями
Переглянути
Урок 106 Складання і запис речень за ілюстрацією
Переглянути
Урок 107 Діагностична робота
Текст. Дослідження та складання текстів.
Урок 109 Розпізнавання тексту
Урок 110 Розпізнавання тексту. Удосконалення вмінь добирати заголовок до тексту
Урок 111 Розпізнавання тексту. Удосконалення вмінь добирати заголовок до тексту
Урок 112 Розвиток зв’язного мовлення. Написання листа
Урок 113 Особливості тексту-опису, його призначення
Урок 114 Дослідження будови тексту
Урок 115 Дослідження будови тексту
Урок 116 Діагностична робота.
Урок 117 Підсумковий урок за темою «Текст»
Урок 118 Розвиток зв’язного мовлення. Тема «Розумна тварина»
Повторення вивченого у 2 класі.
Урок 119 Повторення вивченого. Звуки і букви. Склад. Наголос
Урок 120 Слово. Значення слова. Частини мови
Урок 121 Речення. Текст
Урок 122 Підсумковий урок