Я досліджую світ : підручник для 4 класу ЗЗСО. У 2 частинах. Частина 1 (за програмою О. Савченко)

Артикул: 0100131
Видавництво
Підручники і посібники
ISBN
9789660738348
Автор(и)
Жаркова І, Мечник Л. , Роговська Л.
Сторінок
144
Формат
В5 (180*250 мм)
Обкладинка
тверда
В пачці (шт)
10
Рік
2021
Ціна:
170.00грн
Кількість:
 • Анотація

  1. На чому зроблено авторський акцент у створенні підручника?

  •   Чіткий виклад та структурованість навчального матеріалу, завдяки чому учень/учениця зможе зрозуміти його сутність та успішно самостійно користуватися ним;
  •   наукова коректність пропонованої у підручнику інформації відповідно до положень сучасної науки; повнота розкриття сутності об'єктів вивчення, розгляд явищ у їх взаємозв'язках і розвитку відповідно до вікових можливостей учнів;
  •   повноцінно реалізовані інформаційна, розвивальна, мотиваційна, діяльнісна, виховна та дослідницька функції підручника;
  •   наявність зрозумілого апарату орієнтування підручником;
  •   вдало підібрана система проблемно-пошукових та творчих завдань, що передбачає співпрацю, співтворчість між учнями; критичне осмислення ситуації; ситуації вибору і відповідальності; творче застосування набутих умінь;
  •   спрямованість навчального матеріалу на розвиток творчих здібностей, навичок самоосвіти, інтересу учнів до предмета;
  •   наявність достатньої кількості ілюстративного матеріалу, який логічно розміщений та використаний як самостійне, так і додаткове джерело інформації;
  •   врахування вікових особливостей дітей, зокрема доступність викладу матеріалу, що дасть змогу учням належно засвоїти тексти підручника.

  1. Як у підручнику реалізовано ідеї НУШ?

  У змісті підручника використано внутрішньопредметну інтеграцію, зокрема інтегровані природнича, соціальна та здоров'язбережувальна, громадянська та історична, технологічна освітні галузі Державного стандарту початкової загальної освіти.

  Відповідно до вимог НУШ у підручнику зміщено акцент із запам'ятовування фактів і понять на набуття ключових та предметних компетентностей, тобто формується ядро знань, на яке будуть накладатись уміння цими знаннями користуватися, а також цінності та навички, що знадобляться дітям в особистому житті.

  Матеріал підручника спрямований на формування дослідницьких умінь учнів, опанування доступних способів пізнання тіл та явищ природи, а також суспільного життя (спостереження, дослід, практична робота, моделювання, встановлення логічної та часової послідовності подій, критична оцінка побаченого (почутого), встановлення зв'язків і залежностей в природі і суспільстві; між станом довкілля і діяльністю людини, вплив поведінки на здоров'я та безпеку, залежність результату роботи від докладених зусиль; аналіз наслідків ризикованої поведінки).

  Завдяки технологічності підручника учні матимуть змогу на всіх етапах пізнання включатися у дослідницько-пошукову діяльність як активні співтворці.

  1. Які є авторські знахідки, що вирізняють підручник серед інших?

  Підручник містить рубрики, які виділені орієнтирами у вигляді умовних позначень, що дасть змогу учням ефективно користуватися книгою.

  На початку кожної теми вміщено запитання і завдання для актуалізації життєвого досвіду дитини та вивченого раніше навчального матеріалу.

  Діалогічність текстів підручника, що сприятиме залученню учнів до активної роботи з навчальним матеріалом і спонукатиме їх до власних суджень, висновків, міркувань тощо;

  Додаткові навчальні тексти подано в рубриці «Цікаві факти про природу».

  У текстах використані знаково-символьні схеми, які допоможуть учням узагальнити і систематизувати навчальний матеріал.

  Оскільки зміст природничої освітньої галузі, що вивчається в 4 класі, спрямований на вивчення основ географії, то надається перевага практичній дослідницькій роботі учнів із фізичними картами півкуль, картою України, природних зон, запропоновано завдання для роботи з контурною картою.

  Найголовніше виділено іншим кольором у рубриці «Запам’ятай, це важливо».

  Наприкінці більшості тем вміщені завдання, які передбачають пошук учнями додаткової інформації із різних джерел про об'єкти, явища та події, що вивчаються. Це сприятиме розвиткові пізнавального інтересу та медіаграмотності  учнів.

  Вміщено методичні вказівки до підготовки учнями навчальних проєктів.

  Матеріал підручника насичений українознавчим матеріалом.

  1. Яке методичне забезпечення планується згодом як супровід підручника (в електронному чи друкованому варіанті: презентації, календарне планування, зошити, конспекти, наочність тощо)?

  До підручника готується  таке методичне забезпечення:

  для учнів у друкованому варіанті: робочі зошити, діагностичні роботи, індивідуальні роботи (картки для поточного оцінювання учнів)

  безоплатні навчально-методичні матеріали для вчителів в електрон-ному варіанті: календарне планування, презентації до уроків, конспекти уроків

  таблиці

 • Відгуки
  Поки немає жодного відгуку. Станьте першим!
  Написати відгук
  Прізвище, ім’я
  E-mail
  Відгук
  Рейтинг
Переглянути