Підручник «Математика» для 4 класу

Автори: Антоніна Заїка, Світлана Тарнавська.

Матеріал теми здебільшого містить:

 вправи для актуалізації знань, «уведення» в тему;

 вправи на ознайомлення з новим математичним поняттям чи явищем (пояснення, зразок, алгоритм, міркування тощо);

 вправи для практичного застосування «теорії»;

 вправи для самостійного вправляння з аргументацією, коментуванням, поясненням тощо;

 вправи для домашньої роботи;

 завдання логічного та розвивального змісту;

 додаткову (цікаву, пізнавальну) інформацію з вивченої теми тощо.

У підручнику:

  • подано матеріал, який є обов’язковим для вивчення всіма учнями. Для учнів з високим рівнем навченості запропоновано додатковий матеріал наприкінці кожного блоку.
  • вміщено багато практичних завдань, пов’язаних з реальними щоденними справами, до яких долучається дитина, що формує в учнів уміння і навички, необхідні в повсякденному житті.
  • містяться завдання на оригінальні прийоми обчислень та логіку. Розв’язання цих завдань не потребує знання певних математичних фактів, а передбачає вміння мислити і діяти.
  • математичний словник, до користування яким учень повинен привчатись з молодшого шкільного віку.

До підручника пропонується:

 Тематично-календарне планування

 Робочий зошит з математики для 4 класу