Презентації : українська мова. 3 клас. (до підручника Н. Кравцової та ін., за програмою О. Савченко)

Артикул: uk-20293
Видавництво
Підручники і посібники
Автор(и)
Сапун Г.
Формат
ppsx
Рік
2020
Ціна:
0.00грн
Немає в наявності
 • Анотація

  іМЕПрезентації призначені для використання на уроці української мови у 3 класі.
  Розроблені відповідно до підручника «Українська мова та читання. 3 клас. У 2 ч. Ч.1»  (авт. Н. Кравцової та ін.) за програмою О. Савченко.

  Для перегляду мультимедійних презентацій використовуйте програму Microsoft PowerPoint.

  Звуки і букви. Алфавіт. Наголос
  Урок 1 Звуки і букви
  Урок 2 Апостроф
  Урок 3 Правильна вимова слів з буквою «ґе»
  Урок 4 Правильна вимова слів зі звуками [дз], [дз′], [дж]
  Урок 5 Правильна вимова слів із подовженими приголосними звуками
  Урок 6 Алфавіт.
  Розташування слів за алфавітом
  Урок 7 Розвиток зв’язного мовлення.
  Усний переказ за планом
  Урок 8 Використання алфавіту під час роботи зі словниками
  Урок 9 Підсумок за темою «Звуки і букви. Алфавіт. Наголос»
  Урок 10 Діагностична робота.
  Слово. Значення слова
  Урок 11 Розпізнавання найуживаніших багатозначних слів
  Урок 12 Пряме та переносне значення слів
  Урок 13 Синоніми. Добір до поданого слова 2-3-х синонімів
  Урок 14 Розвиток зв’язного мовлення.
  Складання основної частини казки за сюжетними малюнками і планом
  Урок 15 Антоніми.
  Добір антонімів до поданого слова
  Урок 16 Роль синонімів, антонімів, багатозначних слів у мовленні
  Урок 17 Діагностична робота.
  Будова слова
  Урок 18 Форми слова. Закінчення.
  Урок 19 Визначення закінчення у слові. Нульове закінчення.
  Урок 20 Основа слова
  Урок 21 Розвиток зв’язного мовлення. Складання твору-опису на основі власних спостережень «Айстра».
  Урок 22 Корінь слова
  Урок 23 Визначення кореня в споріднених словах
  Урок 24 Розрізнення спільнокореневих слів і форм того самого слова
  Урок 25 Слова з ненаголошеними голосними [е], [и] в коренях
  Урок 26 Слова з ненаголошеними голосними [е], [и] в коренях, які перевіряються наголосом. 
  Урок 27 Слова з ненаголошеними голосними [е], [и] в корені, які перевіряються наголосом.
  Урок 28 Розвиток зв’язного мовлення. Складання розповіді за планом та власними спостереженнями.
  Урок 29 Слова з ненаголошеними голосними [е], [и] в коренях, які не перевіряються наголосом.
  Робота з орфографічним словником
  Урок 30 Дзвінкі приголосні звуки в кінці складу перед глухими і в кінці слова
  Урок 31 Підсумковий урок за темою «Корінь слова»
  Урок 32 Діагностична робота.
  Будова слова  
  Урок 33 Префікс. Словотворча роль префіксів
  Урок 34 Префікс. Словотворча роль префіксів
  Урок 35 Урок розвитку зв’язного мовлення. Складання твору на задану тему
  Урок 36 Слова з префіксами роз-, без-
  Урок 37 Перенос слів з префіксами роз-, без-
  Урок 38 Слова з префіксами з-, с-
  Урок 39 Слова з префіксами роз-, без-, з-, с-
  Урок 40 Суфікс. Словотворча роль суфікса
  Урок 41 Закріплення поняття про суфікс та його словотворчу роль
  Урок 42 Розвиток зв’язного мовлення.
  Складання твору за заголовком та опорними словами
  Урок 43 Творення слів з найуживанішими суфіксами
  Урок 44 Діагностична робота.
  Частини мови. Іменник
  Урок 45 Формування поняття про іменник
  Урок 46 Іменники — назви істот та неістот
  Урок 47 Іменники, які називають опредмечені дії
  Урок 48 Іменники, які позначають опредмечені ознаки
  Урок 49 Розвиток зв’язного мовлення.
  Письмовий твір з елементами характеристики
  Урок 50 Власні та загальні іменники. 
  Урок 51 Власні та загальні іменники. 
  Урок 52 Змінювання іменників за числами. 
  Урок 53 Рід іменників: чоловічий, жіночий, середній
  Урок 54 Підсумковий урок за темою «Іменник». 
  Урок 55 Діагностична робота. 
  Урок 56 Розвиток зв’язного мовлення.
  Створення простих медіапродуктів. 
  Частини мови. Прикметник
  Урок 57 Формування поняття про прикметник
  Урок 58 Зв’язок прикметників з іменниками
  Урок 59 Побудова словосполучень прикметників з іменниками
  Урок 60 Змінювання прикметників за числами
  Урок 61 Змінювання прикметників за родами
  Урок 62 Змінювання прикметників за родами
  Урок 63 Урок розвитку зв’язного мовлення. Переказ тексту за планом
  Урок 64 Прикметники-синоніми, прикметники-антоніми
  Урок 65 Спостереження за роллю прикметнинів у мовленні
  Урок 66 Узагальнення вивченого про прикметник
  Урок 67 Діагностична робота
  Частини мови. Числівник
  Урок 68 Повторення вивченого про числівник
  Урок 69 Вимова та написання числівників
  Урок 70 Урок розвитку зв’язного мовлення. Складання діалогу
  Урок 71 Правильне читання числових виразів
  Урок 72 Підсумковий урок за темю "Числівник"
  Урок 73 Діагностична робота
  Частини мови. Дієслово
  Урок 74 Загальне поняття про дієслово
  Урок 75 Роль дієслів у мовленні
  Урок 76 Часові форми дієслів
  Урок 77 Урок розвитку зв’язного мовлення.
  Вибірковий переказ тексту за планом
  Урок 78 Змінювання дієслів за часами
  Урок 79 Правопис не з дієсловами
  Урок 80 Доречне вживання дієслів-антонімів у власних висловлюваннях
  Урок 81 Доречне вживання дієслів-синонімів у власних висловлюваннях
  Урок 82 Доречне вживання дієслів з прямим і переносним значенням
  Урок 83 Підсумковий урок за темою «Дієслово»
  Урок 84 Урок розвитку зв’язного мовлення.
  Створення власного висловлювання на основі життєвого досвіду та спостережень
  Урок 85 Діагностична робота
  Речення

  Урок 86 Повторення вивченого про речення
  Урок 87 Речення, різні за метою висловлювання та вираженням почуттів.
  Розповідні
  , питальні, спонукальні речення
  Урок 88 Речення, різні за інтонацією (окличні та неокличні)
  Урок 89 Звертання.
  Речення зі звертаннями
  Урок 90 Головні члени речення
  (підмет і присудок)
  Урок 91 Розвиток зв’язного мовлення.
  Складання казки за малюнковим планом та кінцівкою
  Урок 92 Визначення головних та другорядних членів речення
  Урок 93 Граматичні зв’язки між словами у простому реченні за допомогою питань
  Урок 94 Зв’язок слів у словосполученні
  Урок 95 Словосполучення у групі підмета і в групі присудка
  Урок 96 Побудова різних видів простих речень
  Урок 97 Узагальнення знань про речення
  Урок 98 Урок розвитку зв’язного мовлення. Складання переказу за опорними словами
  Урок 99 Діагностична робота
  Текст

  Урок 100 Повторення відомостей про текст
  Урок 101 Будова тексту. Тема і мета тексту
  Урок 102 Текст-розповідь та текст-опис
  Урок 103 Текст-міркування
  Урок 104 Текст-есе
  Урок 105 Урок розвитку зв’язного мовлення. Вимова і правопис слова адреса. Написання листа-вдячності, підписування конверта
  Урок 106 Спостереження за найголовнішими ознаками художніх текстів. Тема і мета художніх текстів
  Урок 107 Спостереження за найголовнішими ознаками науково-популярних текстів
  Урок 108 Спостереження за найголовнішими ознаками ділових текстів
  Урок 109 План тексту. Абзаци в оформленні текстів на письмі
  Урок 110 Зв’язок речень у тексті
  Урок 111 Урок розвитку зв’язного мовлення. Творчий переказ тексту
  Урок 112 Підсумковий урок за темою «Текст»
  Урок 113 Діагностична робота
  Повторення

  Урок 114 Звуки і букви. Алфавіт. Наголос. Слово. Значення слова
  Урок 115 Будова слова
  Урок 116 Іменник
  Урок 117 Прикметник. Числівник
  Урок 118 Дієслово
  Урок 119 Діагностична робота
  Урок 120 Речення
  Урок 121 Текст
  Урок 122 Українську мову знати модно!

 • Відгуки (5)
  Дуже вдячна за цікаві та змістовні презентаційні матеріали.
  Вже третій рік користуюсь вашими презентаціями. Щиро дякую.
  ДЯКУЮ ЗА ЦІКАВІ ПРЕЗЕНТАЦІЇ.МИ ВПЕРШЕ ІДЕМО ЗА ВАШИМ ПІДРУЧНИКОМ,АЛЕ НАМ ВІН УЖЕ ПОДОБАЄТЬСЯ.НАДІЄМОСЬ І НАДАЛІ ВИ БУДЕТЕ НАШИМ НАДІЙНИМ СУПУТНИКОМ!!!
  А МОЖНА ОТРИМУВАТИ ВСЕ НА ЕЛЕКТРОННУ АДРЕСУ?ДЯКУЮ ЗАЗДАЛЕГІДЬ!!!
  Дякую. Вже другий рік користуюсь.
  Дуже вдячна авторам підручників за чудові презентації , не можу дочекатися нового уроку , щоб показати діткам щось нове і цікаве. Вже третій рік користуюсь вашими презентаціями. Ще раз Вам дякую!!!
  Написати відгук
  Прізвище, ім’я
  E-mail
  Відгук
  Рейтинг