Презентації : українська мова. 4 клас. (до підручника Н. Кравцової та ін., за програмою О. Савченко)

Артикул: uk-20814
Видавництво
Підручники і посібники
Автор(и)
Сапун Г.
Формат
ppsx
Рік
2021
Ціна:
0.00грн
Немає в наявності
 • Анотація

  Презентації призначені для використання на уроці української мови у 4 класі.
  Розроблені відповідно до підручника «Українська мова та читання. 4 клас. У 2 ч. Ч.1»  (авт. Н. Кравцової та ін.) за програмою О. Савченко.

  Для перегляду мультимедійних презентацій використовуйте програму Microsoft PowerPoint.

  Звуки і букви. Склад. Наголос
  Урок 1 Правильне наголошення загальновживаних слів
  Урок 2 Правильна вимова та написання слів із дзвінкими приголосними в кінці слова та складу перед глухими
  Урок 3 Правильна вимова та написання сумнівних приголосних, що піддаються асиміляції
  Урок 4 Подовжені м’які приголосні звуки
  Урок 5 Розташування слів за алфавітом
  Значення слова
  Урок 6 Однозначні та багатозначні слова
  Урок 7 Урок розвитку мовленняУсний твір на основі власних вражень
  Урок 8 Пряме та переносне значення слів
  Урок 9 Сталі вислови — фразеологізми. Значення найуживаніших фразеологізмів.
  Урок 10 Синоніми та антоніми. Робота зі словниками
  Урок 11 Походження слів. Вимова і правопис слова гардероб
  Урок 12 Нові та застарілі слова
  Урок 13 Узагальнення вивченого за темою «Значення слова»
  Урок 14 Діагностична робота.
  Будова слова
  Урок 15 Повторення та узагальнення знань про будову слова
  Урок 16 Урок розвитку мовлення. Написання переказу за планом
  Урок 17 Правильна вимова та написання ненаголошених голосних [е], [и] в корені слова
  Урок 18 Правильна вимова та написання ненаголошених голосних [е], [и] в корені слова (Продовження)
  Урок 19 Розрізнення префікса та прийменника. Правильне написання префікса та прийменника
  Урок 20 Правопис апострофа після префікса перед коренем
  Урок 21 Розрізнення і правильне написання префіксів пре-, при-
  Урок 22 Утворення нових слів з найуживанішими суфіксами зменшення, здрібнілості, пестливості
  Урок 23 Урок розвитку мовлення. Створення коміксу за власним задумом або казки за малюнковим планом
  Урок 24 Узагальнення вивченого з теми «Будова слова»
  Урок 25 Діагностична робота
  Частини мови. Іменник
  Урок 26 Повторення знань про іменник
  Урок 27 Конкретні та абстрактні іменники
  Урок 28 Визначення роду та числа іменників
  Урок 29 Ознайомлення із відмінками іменника (назви відмінків, відмінкові питання)
  Урок 30 Урок розвитку мовлення. Створення книжки «Золоті правила нашого класу»
  Урок 31 Змінювання іменників за числами і відмінками
  Урок 32 Змінювання іменників за числами і відмінками (резервний урок)
  Урок 33 Початкова форма іменників
  Урок 34 Визначення відмінка іменника в реченні
  Урок 35 Розрізнення називного та знахідного відмінків
  Урок 36 Розрізнення давального та місцевого відмінків
  Урок 37 Діагностувальна робота
  Урок 38 Чергування приголосних [г], [к], [х] із [з′], [ц′], [с′] у процесі словозміни іменників
  Урок 39 Урок розвитку мовлення. Творчий переказ тексту
  Урок 40 Чергування голосних [і] з [о], [е] у процесі словозміни іменників
  Урок 41 Правильне вживання закінчень в іменниках жіночого роду в орудному відмінку однини
  Урок 42 Правильне вживання закінчень в іменниках чоловічого роду в орудному відмінку однини
  Урок 43 Правильне вживання закінчень в іменниках чоловічого роду в родовому та орудному відмінках однини з основою на
  Урок 44 Змінювання іменників у місцевому відмінку множини
  Урок 45 Правильне вживання закінчень іменників у різних відмінках
  Урок 46 Узагальнення вивченого з теми «Іменник». Вимова і написання слова мізинець
  Урок 47 Діагностувальна робота
  Урок 48 Урок розвитку мовлення. Написання докладного переказу з елементами опису. Вимова і написання слова творчість
  Частини мови. Прикметник
  Урок 49 Повторення знань про прикметник
  Урок 50 Змінювання прикметників за родами і числами
  Урок 51 Змінювання  прикметників з основою на твердий  приголосний разом зі зв’язаними з ними іменниками за відмінковими питаннями
  Урок 52 Змінювання  прикметників з основою на м’який приголосний разом зі зв’язаними з ними іменниками за відмінковими питаннями
  Урок 53 Визначення граматичних форм прикметників (рід, число, відмінок) за іменником, з яким він зв’язаний
  Урок 54 Утворення форм ступенів порівняння прикметників
  Урок 55 Діагностувальна робота
  Урок 56 Урок розвитку мовлення. Створення реклами. Вимова і написання слова футбол
  Урок 57 Правильна вимова та правопис прикметників на -ський, -цький, -зький
  Урок 58 Резервний урок
  Урок 59 Відмінювання прикметників у множині
  Урок 60 Роль прикметників-синонімів та прикметників-антонімів. Вимова і правопис слова  життєрадісний
  Урок 61 Вживання прикметників у прямому та переносному значенні. Вимова і правопис слів взимку, влітку
  Урок 62 Підсумковий урок за темою «Прикметник»
  Частини мови. Числівник
  Урок 63 Повторення знань про числівник
  Урок 64 Урок розвитку мовлення. Діалог
  Урок 65 Питання до кількісних та порядкових числівників
  Урок 66 Правильна вимова і правопис  форм родового відмінка числівників 50, 60, 70, 80, 90, 100
  Урок 67 Діагностувальна робота
  Урок 68 Уживання правильних форм числівників на позначення часу протягом доби. Підсумок за темою
  Урок 69 Резервний урок
  Частини мови. Особові займенники
  Урок 70 Розпізнавання особових займенників серед інших слів
  Урок 71 Роль займенників у мовленні. Особові займенники
  Урок 72 Відмінювання особових займенників в однині
  Урок 73 Урок розвитку мовлення. Стислий переказ тексту за поданим планом
  Урок 74 Відмінювання особових займенників у множині
  Урок 75 Резервний урок
  Урок 76 Правопис займенників з прийменниками. Узагальнення вивченого
  Урок 77 Діагностувальна робота
  Частини мови. Дієслово
  Урок 78 Повторення знань про дієслово
  Урок 79 Неозначена форма дієслова
  Урок 80
  Змінювання дієслів за числами
  Урок 81 Уживання дієслів у відповідних часових формах
  Урок 82 Урок розвитку зв’язного мовлення. Написання переказу від імені іншої особи. Вимова і правопис слова спільнота
  Урок 83 Змінювання дієслів у теперішньому часі
  Урок 84 Правопис  особових закінчень дієслів у майбутньому часі
  Урок 85 Змінювання дієслів у минулому часі
  Урок 86 Вимова та правопис дієслів на -ся
  Урок 87 Резервний урок
  Урок 88 Узагальнення вивченого за темою «Дієслово»
  Урок 89 Діагностувальна робота
  Частини мови. Прислівник
  Урок 90 Ознайомлення з прислівниками
  Урок 91 Урок розвитку мовлення. Створення афіші
  Урок 92 Прислівники-синоніми та прислівники-антоніми. Вимова і правопис слів вперед, назад, праворуч, ліворуч
  Урок 93 Правопис найуживаніших прислівників. Вимова і правопис слова напам’ять
  Урок 94 Резервний урок
  Урок 95 Узагальнення вивченого  за темою «Прислівник». Вимова і правопис слова щотижня
  Речення
  Урок 96 Повторення знань про речення
  Урок 97 Головні та другорядні члени речення
  Урок 98 Зв’язок між словами у реченні
  Урок 99 Урок розвитку мовлення. Написання розповіді з власного досвіду за опорними словами. Вимова і правопис слова врівноваженість
  Урок 100
  Однорідні члени речення
  Урок 101 Кóми при однорідних членах речення
  Урок 102 Резервний урок
  Урок 103 Діагностувальна робота
  Урок 104 Узагальнення вивченого з теми «Речення». Вимова і правопис слова попереду
  Текст
  Урок 105 Структурні частини, тема та мета тексту
  Урок 106 Добирання заголовку, який відповідає темі або головній думці тексту. План тексту
  Урок 107 Розрізнення різновидів текстів (розповідь, опис, міркування, есе)
  Урок 108 Розвиток зв’язного мовлення. Складання усного відгуку. Вимова і правопис слова справедливість
  Урок 109 Текст-міркування
  Урок 110 Резервний урок
  Урок 111 Тексти художнього і науково-популярного стилів
  Урок 112 Діагностувальна робота
  Урок 113 Підсумковий урок за темою «Текст»
  Повторення
  Урок 114 Будова слова
  Урок 115 Іменник. Прикметник
  Урок 116 Числівник. Займенник
  Урок 117 Дієслово. Прислівник
  Урок 118 Повторення. Частини мови
  Урок 119
  Урок 120 Речення
  Урок 121 Текст
  Урок 122 Урок – гра «Я люблю і знаю українську мову!»

 • Відгуки (1)
  Дякую, пані Сапун Г. за чудові презентації. Це велика допомога у проведенні уроків. Творчих здобутків та успішної роботи.Дякую!!!
  Написати відгук
  Прізвище, ім’я
  E-mail
  Відгук
  Рейтинг